ทำไมต้องเรียนพิเศษ

การเรียนพิเศษเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อน จะเรียนเพื่อเสริมทักษะ หรือเรียนเพื่อให้จดจำสิ่งที่ได้เรียนมาจากห้องเรียนให้มีความรู้แน่นมากขึ้น ซึ่งในบ้างครั้งส่วนที่เราได้เรียนจากห้องเรียนนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความเข้าใจของเรา เราจึงต้องหาเรียนพิเศษเพิ่ม ในการเรียนพิเศษ สมัยก่อนนั้น ก็จะเน้นเรียนที่ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะใน 2 วิชานี้ ในห้องเรียนจะสอนเร็ว และ เราอาจจะไม่ทันที่จะได้ถามถึงความเข้าใจในบางจุด และการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นมาก ๆ เรามักจะได้ท่องจำคำศัพท์อยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาก็จะตรงที่ ไม่สามารถรวมคำเป็นประโยคได้ จึงต้องมาเรียนพิเศษตรงนี้เพิ่ม แล้วในการเรียนพิเศษในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก ๆ สำหรับการเตรียมตัวที่จะเข้าสอบในโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ ครูสอนพิเศษบางท่านก็มีความเชี่ยวชาญ สอนได้อย่างสนุก สอนแบบเจาะลึกมากกว่าครูสอนประจำ แต่ในการเรียนพิเศษนั้นค่าใช้จ่ายก็สูง ยิ่งสถานที่เรียนที่ไหนมีชื่อเสียงดี ครูเด่น มีการโชว์ผลงานที่ผ่านมาต่าง ๆ ก็ยิ่งสามารถเรียกราคาขึ้นได้อีกหลายเท่า ตรงนี้ถือว่าได้เปรียบมาก ๆ แล้วปัจจุบันตามสถานที่ที่เปิดสอนพิเศษก็ยัง รับรองผลการเรียนว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ในการเรียนพิเศษนั้นจึงถือว่า เป็นสิ่งจำเป็นกับเด็ก ๆ ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเด็กในเมือง หรือ นอกเมือง นอกจากจะเป็นการทบทวนบทเรียนแล้ว ถือเป็นเรื่องกระแสนิยมตามกันไปด้วย