ความเป็นมาของเบอร์มงคล

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เบอร์มงคล เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจ มีผู้รู้ด้านเลขศาสตร์และเบอร์มงคลเกิดขึ้นมากมาย ความนิยมกระจายไปสู่คนในสังคมต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ ข้าราชการ ดารา หรือ พ่อค้าแม่ค้า แม้แต่นักเรียนนักศึกษา เพราะความเชื่อ และ ความเชื่อนี้มาพื้นฐานมาจากไหน                มีบางตำรากล่าวไว้ว่าเบอร์มงคลนั้น มีพื้นฐานมาจากเลขศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ที่ทำนายตัวเลขของขื่อ นามสกุล และ การคำนวณดวงโดยเลขฐานต่างๆ นั่นเอง ซึ่งมีมาช้านานไม่ว่าโหราศาสตร์แบบไหนมักจะมีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง และ มีการพัฒนาการคำนวณให้เข้ากับยุคปัจจุบันจึงแตกแขนงออกมาเป็นโหราศาสตร์ด้านต่างๆมากมาย และ โหราศาสตร์ทำนายตัวเลขเบอร์มงคลก็แตกแขนงมาจากศาสตร์เดิมนั่นเอง หากลองวิเคราะห์ดีๆจะพบว่าการทำนายเลขของเบอร์มงคลนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการทำนายตัวเลขจากชื่อของคนเรา ซึ่ง การทำนายชื่อนั้นจะมีเลขฐานที่สำคัญอยู่แล้ว และ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาจับกลุ่มตามตำราจะแยกออกเป็นแต่ละหมวดและมีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมเป็นชื่อก็คือนำตัวเลขมารวมกันนั่นเอง แต่ บางตำราของศาสตร์เบอร์มงคลอาจแตกต่างกันไปในความหมายของตัวเลข การเรียงลำดับ การนำไปใช้  แต่พื้นฐานก็จะคล้ายๆกับการตั้งชื่อนั่นเอง หากผู้รู้มีความเข้าใจ มีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ ก็จะสามารถหาเบอร์ที่ดีให้กับคนที่ต้องการและมาขอความช่วยเหลือให้จัดหาเบอร์มงคลให้ และ ความรู้ความเข้าใจการศึกษาอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะทำให้สามารถวิเคราะห์เลขต่างๆได้อย่างแม่นยำและชัดเจน และ สามารถทำให้ผู้ที่ต้องการเบอร์มงคลได้ตรงตามความต้องการ